قوانین  و مقررات دوره های آموزش مجازی مرکز آموزش آذرستاویز

قواعد و ضوابط حضور غیاب

- کلیه ورود و خروج شما به صورت خودکارتوسط سامانه در هنگام برگزاری دوره ثبت شده و حضور غیاب شما .بر اساس آن کنترل می گردد.

- زمانی به عنوان "حاضر" ثبت می شوید که مجموع زمان حضور شما در آن کلاس حداقل بین 70 الی 100 .درصد زمان حضور مدرس کلاس باشد.

-زمان خروج مدرس از کلاس ، پایان کلاس  می باشد.

 -بستن پنجره مرورگری که کلاس در آن در حال نمایش است به منزله خروج شما از کلاس می باشد.

-توجه داشته باشید که فقط از یک دستگاه سخت افزاری  (مثل تلفن همراه ، تبلت و یا سیستم کامپیوتر) وارد کلاس شوید. در غیر اینصورت، برنامه حضور شما را در کلاس ثبت نمی کند .

قواعد و ضوابط آزمون و صدور گواهینامه

-حضور در دوره و انجام آزمون الزامی است . عدم حضور در دوره و یا عدم انجام آزمون به منزله نمره صفر بوده و گواهینامه آن دوره صادر نشده و هزینه آن نیز عودت داده نمی شود .

-کسب حداقل  50 درصد نمره آزمون شرط صدور گواهینامه می باشد.

-قبل از شروع آزمون تکمیل فرم نظرسنجی الزامی است.